Soi kèo bóng đá – Nhận định kèo chính – Dự đoán bóng đá đêm nay

Menu Bongso88

© 2021 bongso88.live. Đã Đăng Ký Bản Quyền

Nhận định bóng đá đêm nay

2022-10-30 23:15:00 - Premier League

0.95*0 : 3/4*0.93 (Châu Á)

1.74 - 3.90 - 4.80 (Châu Âu)

0.92*2 1/2*0.96 (Tài Xỉu)

0.95*0 : 3/4*0.93 (Châu Á)

1.74 - 3.90 - 4.80 (Châu Âu)

0.92*2 1/2*0.96 (Tài Xỉu)

2022-10-30 21:00:00 - Premier League

0.84*0 : 1 3/4*-0.96 (Châu Á)

1.23 - 6.80 - 13.00 (Châu Âu)

0.91*3*0.97 (Tài Xỉu)

0.84*0 : 1 3/4*-0.96 (Châu Á)

1.23 - 6.80 - 13.00 (Châu Âu)

0.91*3*0.97 (Tài Xỉu)

2022-10-30 01:45:00 - Premier League

0.94*0 : 2*0.94 (Châu Á)

1.21 - 7.10 - 11.50 (Châu Âu)

0.89*3 1/2*0.98 (Tài Xỉu)

0.94*0 : 2*0.94 (Châu Á)

1.21 - 7.10 - 11.50 (Châu Âu)

0.89*3 1/2*0.98 (Tài Xỉu)

2022-10-29 23:30:00 - La Liga

-0.96*0 : 1/2*0.84 (Châu Á)

2.04 - 3.40 - 3.90 (Châu Âu)

0.98*2 1/4*0.90 (Tài Xỉu)

-0.96*0 : 1/2*0.84 (Châu Á)

2.04 - 3.40 - 3.90 (Châu Âu)

0.98*2 1/4*0.90 (Tài Xỉu)

2022-10-29 23:00:00 - Serie A

-0.98*1/4 : 0*0.86 (Châu Á)

3.65 - 3.20 - 2.19 (Châu Âu)

-0.99*2 1/4*0.87 (Tài Xỉu)

-0.98*1/4 : 0*0.86 (Châu Á)

3.65 - 3.20 - 2.19 (Châu Âu)

-0.99*2 1/4*0.87 (Tài Xỉu)

2022-10-29 20:00:00 - Serie A

0.94*0 : 1 3/4*0.94 (Châu Á)

1.29 - 6.30 - 9.50 (Châu Âu)

0.94*3 1/2*0.94 (Tài Xỉu)

0.94*0 : 1 3/4*0.94 (Châu Á)

1.29 - 6.30 - 9.50 (Châu Âu)

0.94*3 1/2*0.94 (Tài Xỉu)

2022-10-29 22:00:00 - Ligue 1

0.90*0 : 2 3/4*0.97 (Châu Á)

1.09 - 11.50 - 21.00 (Châu Âu)

0.94*4 1/4*0.93 (Tài Xỉu)

0.90*0 : 2 3/4*0.97 (Châu Á)

1.09 - 11.50 - 21.00 (Châu Âu)

0.94*4 1/4*0.93 (Tài Xỉu)

2022-10-29 23:30:00 - Premier League

0.96*0 : 1/4*0.92 (Châu Á)

2.26 - 3.45 - 3.25 (Châu Âu)

0.93*2 1/2*0.95 (Tài Xỉu)

0.96*0 : 1/4*0.92 (Châu Á)

2.26 - 3.45 - 3.25 (Châu Âu)

0.93*2 1/2*0.95 (Tài Xỉu)

2022-10-29 21:00:00 - Premier League

0.98*0 : 3/4*0.90 (Châu Á)

1.77 - 3.85 - 4.55 (Châu Âu)

0.92*2 1/2*0.96 (Tài Xỉu)

0.98*0 : 3/4*0.90 (Châu Á)

1.77 - 3.85 - 4.55 (Châu Âu)

0.92*2 1/2*0.96 (Tài Xỉu)

2022-10-29 21:00:00 - Premier League

-0.93*0 : 1/2*0.81 (Châu Á)

2.07 - 3.40 - 3.75 (Châu Âu)

0.90*2 1/4*0.98 (Tài Xỉu)

-0.93*0 : 1/2*0.81 (Châu Á)

2.07 - 3.40 - 3.75 (Châu Âu)

0.90*2 1/4*0.98 (Tài Xỉu)